Stretávam inšpiratívnych ľudí (moderátorka a lektorka jógy)


Zdroj foto: Fun rádio

Neriadim sa žiadnou filozofiou. Nasávam naplno to, čo ku mne momentálne prichádza. Som otvorená kedykoľvek zmeniť názor, keď už niečo vo mne prestane rezonovať. V poslednom čase sú pre mňa najdôležitejšie rodina, vzťahy v nej a blízki ľudia. Mať dobrý vzťah k sebe a k ostatným. Občas je to riadna „makačka“, ale však na to sme predsa tu.

Rada rozprávam, prihováram sa neznámym ľuďom, počúvam a tak mi je práca moderátorky úplne prirodzená a napĺňajúca. Najviac ma na nej baví, že popri nej neustále stretávam nových a inšpiratívnych ľudí, ktorí sú väčšinou na rovnakej vlnovej dĺžke. Sú otvorení a robia zaujímavé veci. Naplno využívajú svoje talenty a neboja sa ísť s kožou na trh a tak inšpirovať aj ostatných.

Venujem sa aj jóge, ktorá je pre mňa zázračná. Neustále ju objavujem a stále mi otvára nové nepoznané zákutia mojej mysle, tela a pomáha mi rozvíjať sa po osobnostnej stránke. Naučila som sa vďaka nej stíšiť, počúvať viac seba, odhaliť zaužívané stereotypy, ktorých som sa potrebovala zbaviť a preliečiť ich. Po fyzickej stránke mi pomohla prekonať zdravotné problémy s chrbticou a s kĺbmi.

Keď som začala intenzívnejšie cvičiť jógu, na istý moment mi práca moderátorky prestávala dávať zmysel. Začala som viac vážiť slová, premýšľať nad tým, čo hovorím, o sebe, o druhých a viac som si uvedomovala silu slova. Dostala som sa do štádia, kedy sa mi profesie lektorky jógy a moderátorky zdali nezlučiteľné. Postupne som si, ale uvedomila, že obe sú pre mňa dôležité. Podstatné bolo, aby som jógu zapájala do bežného života a tiež využívala dar reči, ktorý som dostala. Teraz  mi dáva oboje zmysel a cítim, že ich prepojenie je presne to, čo potrebujem.

V živote sú pre mňa inšpiratívne ženy, ktoré volám „krásne zvnútra navonok“. Mám rada ženy, ktoré na sebe pracujú po všetkých stránkach. Sú vnímavé k okoliu, hravé, smejú sa,  na nič sa nehrajú, vyžaruje z nich zdravé sebavedomie a vedia si určiť svoje hranice. Uvedomujú si, že naša sila spočíva v jemnosti, láskavosti a otvorenosti. Zároveň sa starajú aj o svoj zovňajšok, lebo aj to vnímam ako dôležitú súčasť sebalásky a ženskosti.

Created and Designed by Anton Trnka 2018

Log in with your credentials

Forgot your details?