Zuzana Záhradníková: Keď budeme rozvíjať svoje silné stránky, budeme výnimoční+

Zuzana Záhradníková: Keď budeme rozvíjať svoje silné stránky, budeme výnimoční