Na počiatku nebolo slovo, ale reč tela…

#rectela #bodytalk #telo #komunikacia

1. Monika, vy sa venujete neverbálnej komunikácií, čo to presne je a kde v živote je nevyhnutná, resp. kde ju vieme najlepšie “prečítať”?

Reč tela je pre mňa fyzickým hmatateľným prejavom toho, kým sme. Spočiatku sú nám k dispozícii všetky pohybové vzorce a kvality. Časom však niektoré z nich opúšťame, pretože nám neslúžia na prežitie. Počas dospievania sa mnohé charakteristiky okliešťujú a zakrpatievajú a do popredia sa dostávajú iné. Naše preferencie závisia od toho, čo
sme dostali do vienka. V mnohom však závisia od prostredia, v ktorom sme vyrastali. Reč tela v sebe teda nesie našu minulosť, náš životný príbeh, odráža ako sa máme práve tu a teraz, keďže telo je schopné byť iba v prítomnosti, a nesie v sebe potenciál pre akúkoľvek zmenu, pre ktorú sa rozhodneme. Čítanie reči tela je fascinujúcou cestou sebapoznávania. Čítanie reči tela iných je náročným mentálnym procesom a zároveň si vyžaduje skúsenosť naladenia sa. Môžeme sa s tým hrať vždy a všade. Najprv však odporúčam začať u seba 

2. Vaša prednáška na SUPERfeel konferencií bude zameraná na ženy a ich reč tela. Dá sa pomocou reči tela rozpoznať či má žena v sebe viac mužského princípu alebo nie? V prípade, že áno, ako to vie v sebe pretransformovať na ženskú energiu?

Každý z nás má v sebe časť tzv ženskú a časť tzv mužskú. Jung to krásne popísal ako animus a anima, niektorí to popisujú ako princíp jing a jang. Je dôležité v sebe rozvíjať obidve polarity. Sú jasne definované prejavy pohybových kvalít, ktoré sú typické pre bohyňu a boha v nás. Podľa toho sa dá vnímať, či má žena viac mužského či ženského princípu. Podľa mňa je to v poriadku, ak sme rôzne. Problém však nastáva, ak žena v sebe vôbec alebo málo kultivuje ženskú časť, ženské pohybové kvality, ktoré ju prirodzene vedú k plynulosti, rôznorodosti, vytváraniu vzťahov s väčším priestorom, v ktorom sa dajú harmonizovať rôzne polarity. Vedomé vytváranie priestoru pre objavovanie vlastných mužsko-ženských polarít je dôležité pre harmonický, vitálny život v rovnováhe. Niektoré ženy uvrhnú ženskú stránku „do pekiel“ do tzv tieňa, alebo naopak, skončí tam mužská časť. Vzdajú sa niečoho, čo potrebujú k tomu, aby boli celistvé. V tieni sú naše poklady a cesta tam je vzrušujúca, niekedy bolestivá, ale prináša dary.

3. Súhlasíte s názorom, že neverbálna komunikácia je prvý signál, akým komunikujeme so svetom, kým prehovoríme? Aký tipy by ste odporučili ženám, aby boli naozajstnými celistvými ženami v dnešnom svete? (tu prosim neprezrad vsetko 🙂 aby sme mali aj o com potom na konfere)

Neverbálna komunikácia je prvým, druhým aj tým posledným signálom. Slová, ach tie slová. Tisíce významov, ešte viac interpretácií. Reč tela je jasná, rozumieme jej všetci a dokonca výskumy potvrdzujú, že jej veríme viac, ako slovám. Moje odporúčanie by znelo: doprajte si integrovať polarity, mužskú aj tú ženskú. Dajte im priestor a čas. Rozvíjajte ich rovnomerne. Otvorte sa rôznorodosti a zobuďte zvedavosť!

4. Aký máte názor na to, že napríklad keď vkročí krásna žena do dverí, okolie si môže zdánlivo myslieť, že je sebavedomá a silná, avšak vy by ste na základe pár znakov definovali opak? Súvisí reč tela so sebavedomím?

Budem úprimná, radšej hovorím o seba-uvedomení. To dáva žene punc, krásu, výnimočnosť. Je neprehliadnuteľná svojou vnútornou krásou. Vibruje. Žiari. Sebavedomie vytvorené ako fejk, rýchlo pľasne ako bublinka. Stojí ženu úsilie pretvarovať sa a niečo hrať. Vidím to na tzv tension-flow v tele. Je zvýšené a je pre mňa badateľné úsilie. Ale aj to viem odceniť. Ľúto mi je však ženy, ktorá potrebuje predstierať väčšinu dňa, večer musí byť unavená, neprekvapilo by ma, že potrebuje mať každý deň pohár vína a cíti sa vyčerpaná.

5. Do akej miery vie reč tela matky mať vplyv na deti v rodinnom prostredí? Cítia to deti?

Matky majú obrovský vplyv na svoje deti. Jastvo detí – pocit toho, kým sú – sa vytvára v náručí mamy. O tomto básnia pediatri, detskí psychológia attachmentu, pohyboví analytici. Cez pohyb mama vyjadruje svoj vzťah k dieťaťu a k sebe a učí ho neverbálne svoje dieťa. Dieťa sa učí napodobovaním. A prirodzene verí neverbálnemu viac, ako slovám. Slovám nerozumie. Ale reči tela – v tom je každé dieťa majstrom.

6. Aké neverbálne prejavy sú podľa vás nevyhnutnosťou pre ženu?

Neha, ľahkosť a úsmev. Sexuálne vyžarovanie ženskosti a emočná plynulosť. A svetom kráča bohyňa

0 Komentárov

Komentáre k článku

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Created and Designed by Anton Trnka 2018

Log in with your credentials

Forgot your details?