Imunita z pohľadu psychosomatiky Košice

24.00

Nie je na sklade

Popis

Dátum: 8.11.2018 | Čas: 17:30 – 20:30
Mesto: Košice (miesto bude upresnené)

Telo, duša a vzťah medzi nimi. Existujú zákonitosti, o ktorých v bežnom živote neuvažujeme. A predsa nám zásadným spôsobom ovplyvňujú život. Sú dostupné každému z nás bez ohľadu na naše vzdelanie. K ich prijatiu vedie ochota chápať svet i seba samých v širších súvislostiach. A práve túto možnosť nám ponúka psychosomatika. Psychosomatika ako spôsob myslenia ako zaobchádzať so svojim zdravím a ako porozumieť svojim chorobám. Do sveta psychosomatiky nás uvedie doktorka Jarmila Klímová.

Jarmila Klímová bude pútavo rozprávať o tom:
– čo je psychosomatika
– piatich princípoch zdravia a choroby
– o tom, ako na seba nadväzujú jednotlivé princípy a ako s nimi môžeme pracovať vo svojom živote
– o tom, ako pracuje s klientmi v psychosomatickej ordinácii

Jarmila Klímová
Vyštudovala lekársku fakultu Karlovej univerzity v Plzni. Je psychiatričkou a psychoterepeutkou s dvadsaťročnou praxou. Pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie absolvovala cyklické vzdelávanie v kognitívno-behaviorálnej terapii úzkostných a depresívnych porúch. Absolvovala kurz eriksonovskej hypnoterapie, výcvik v rodinnej terapii a psychosomatiky. Vo svojej súkromnej praxi sa špecializuje na problematiku vzťahov, párovú a rodinnú terapiu a psychosomatiku. Je členkou Českej psychiatrickej spoločnosti J.E.Purkyně a Spoločnosti pre psychoterapiu a rodinnú terapiu. Je autorkou bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje? a napísala aj knihu Psychosomatický dotek motýla.

Kategórie:

Created and Designed by Anton Trnka 2018

Log in with your credentials

Forgot your details?